Copyright 2022 - Obec Báhoň

Vážení občania,

v prílohe si môžete stiahnuť kópiu zápisnice z volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 za náš volebný obvod.

Volebná zápisnica Báhoň

Ďalšie detaily o voľbách si nájdete aj na stránke https://volbysr.sk v sekcii Stiahnutie súborov.