Copyright 2024 - Obec Báhoň

Športové podujatia

CARPATHIANS REGIONAL FOOTGOLF LIGA

Karpatská Regionálna FootGolfová Liga

V čase reštrikcií a zákazu konania športových kolektívnych kontaktných súťaží na amatérskej úrovni, kedy je možné trénovať iba individuálne a v prírode na otvorenom priestranstve s dostatočným odstupom, bude zahájená nová súťaž CARPATHIANS REGIONAL FOOTGOLF LIGA (Karpatská Regionálna FootGolfová Liga).

  Pietneho aktu kladenia vencov na vojenskom cintoríne v Bratislave – Kopčanoch v Deň vojnových veteránov sa zúčastnili aj dvaja členovia báhonskej Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Seniori športujú a reprezentujú...
Tohoročného XVI. ročníka Športových hier seniorov okresu Pezinok koncom mája v Modre sa zúčastnili aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska z Báhoňa. Prvenstvo vo vrhu guľou v kategórii mužov do 70 rokov z vlaňajšieho roka obhájil Jozef Hrušovský. Z nášho šesťčlenného družstva dosiahol najlepšie výsledky Alojz Poláček, ktorý získal tri diplomy a medaily vo vrhu guľou, v hode granátom na cieľ a v streľbe zo vzduchovky za obsadenie druhých miest vo svojej kategórii. Podobne na druhom mieste skončil Štefan Gubáni v hode granátom na cieľ v kategórii nad 70 rokov. (mb, mh)

Blahoželáme!

Galériu fotiek si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať ďalej".

Vážení športoví fanúšikovia,

ŠK Báhoň zastrešuje futbalistov v Báhoni a zúčastňuje sa súťaží organizovaných SFZ. Viac informácií nájdete na stránke klubu na tejto adrese:

skbahon.sk

Športové zariadenia:

Futbalový štadión so šatňami a letnou halou, Potočná ulica, aktuálne používa futbalový klub ŠK Báhoň

Areál tenisových kurtov, volejbalové a hokejbalové ihrisko, Potočná ulica

Telocvičňa v základnej škole

Multifunkčné športové ihrisko v areáli ZŠ - bývalé školské ihrisko, k dispozícii minifutbalové ihrisko, bežecká dráha, kombinované ihrisko pre basketbal a volejbal.