Copyright 2024 - Obec Báhoň

Oznámenia

Vážení rodičia,

  touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť za dve občianske združenia priamo v Báhoni, ktoré si kladú za cieľ pomoc rodičovskej rady škôlke a škole.
  OZ Báhončatá (MŠ) a OZ Šanca deťom - Báhoň (ZŠ) pomáhajú finančnými príspevkami škôlke a škole reagujúc na ziadosti učiteľov prípadne vedenia. Príjemcovia sú buď priamo žiaci alebo všeobecný prospech škôlky alebo školy. Ak ešte náhodou nemáte vybraného "svojho" poberateľa dvoch (troch) percent, prosím porozmýšľajte nad možnosťou "prispieť blízko", tam, kde sú výsledky viditeľné a overiteľné.

Pre darovanie je potrebné vyplniť a podpísať "Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane" a spolu s Potvrdením o zaplatení dane , ktoré dostanete od zamestnávateľa, poslať na miestnz daňový úrad.

Ako dalej? Čítajte ďalej...

Dokument si stiahnete kliknutím na príslušný rok.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Vážení občania,

dotazník prispievajúci do Koncepcie rozvoja sociálnych služieb BSK na roky 2024-2030 môžete vyplniť kliknutím na TENTO ODKAZ.

Za vyplnenie ďakuje BSK, pre ktorý údaje spravováva Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko, Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany.

Pozývame vás na "Posedenie seniorov", ktoré sa bude konať 8.11.2023 (stredu) o 15:00 v Jedálni u Švorcových.

Plagátik si pozriete kliknutím na čítať celý článok.

Domka Kaplna pozýva všetkých chlapcov vo veku od 6 do 8 rokov na nové chlapčenské stretko. Ak máte záujem, poprosíme aby ste kontaktovali animátorov (Juraj - 0911 306 402, Gregor - 0908 935 915).

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej „ZSSK“) ukončuje k 31.07.2023 predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Báhoň. Zároveň umožňuje od 01.08.2023 predaj cestovných dokladov prostredníctvom zmluvného predaja cestovných dokladov.

Podmienky pre zmluvný predaj cestovných dokladov
•    doklad o oprávnení podnikať,
•    príslušná skúška z prepravných predpisov (ZSSK zabezpečí konzultácie a skúšky bezplatne),
•    príslušná skúška z elektronického zariadenia na predaj cestovných lístkov (ZSSK zabezpečí konzultácie a skúšky bezplatne),
•    chuť pracovať s ľuďmi.

Pracovné povinnosti zmluvného predajcu :
•    predaj cestovných dokladov pri dohodnutých vlakoch.

Odmena za predaj cestovných lístkov :
Percentuálna výška odmeny bude určená v mandátnej zmluve a bude závisieť od mesačnej tržby.

V prípade záujmu o zmluvný predaj cestovných dokladov, alebo o doplnenie  informácii sa môžete informovať elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky:  0903 401 705
V Bratislave dňa 01.05.2023    

Vážení občania,

V obciach, kde sa budú v najbližších rokoch robiť pozemkové  úpravy, organizujeme stretnutia s občanom spolu s poslancom NR SR Martinom Feckom, ktorý je odborník na pozemkové úpravy a tiež je člen Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. 

Stretnutie organizujeme v utorok 9. mája 2023 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Budmericiach. 

Pozvaní sú hlavne obyvatelia obcí, v ktorých sa budú robiť pozemkové úpravy: BUDMERICE a ŠENKVICE + obyvatelia dotknutých obcí.

Tešíme sa na stretnutie. 

S pozdravom, 

Anežka Šrojta  Hrdá
0944/ 34 64 72

Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 3, 900 84 Báhoň

Váž. pán starosta Ing. Ivan Patoprstý
Obecný úrad, SNP č. 65
900 84 Báhoň

Naše číslo 16/2023

Vybavuje/linka  Mgr. Murgašová 

Báhoň
13.04.2023

Vec: Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/2024

Vážení pán starosta,
oznamujeme Vám, že zápis detí (prijímanie písomných žiadostí) na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Báhoň na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v materskej škole dňa 17.05.2023 dopoludnia v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a popoludní v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod.
V období od 30.04. do 31.05.2023 môžu zákonní zástupcovia detí podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , osobne alebo poštou.

S pozdravom

Mgr. Vladimíra Murgašová
zástupkyňa riad. pre MŠ

Mgr. Veronika Danková
riaditeľka ZŠ s MŠ

Obsah infoplagátu, podmienky zápisu a prijatia si prečítate kliknutím na "čítať celý článok".