Copyright 2020 - Obec Báhoň

Oznámenia

Vážení občania,

oznamujeme vám, že
prevádzka ZŠ s MŠ od 1. júna je ČIASTOČNE OBNOVENÁ,
detaily čítajte kliknutím na tento odkaz.

Vážení občania, vážení seniori,

okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku, skupina prevencie nám posiela informačný leták o "úradujúcich podvodníkoch" počas karantény.
Je to jedno z preventívnych opatrení na ochranu seniorov pred podvodníkmi, ktoré vyplynulo aj z momentálnej situácie, ktorú vedia tiež podvodníci využiť vo svoj prospech. Najviac ohrozenou skupinou sú seniori osamelo žijúci, bez väzieb na rodinných príslušníkov, či priateľov, ktorí sú mnohokrát prístupnejší na prijatie ponúknutej akejkoľvek pomoci zo strany "podvodníka" . Aj akékoľvek podozrivé konania tejto činnosti,ktoré zaznamenáte vo Vašej obci, ihneď oznámte na č.158. Predíďme takýmto prípadom spoločným úsilím včas.

Informačný leták si stiahnete kliknutím sem, môžete ho prípadne vytlačiť a posunúť seniorom vo svojom okolí.

Slovenská pošta oznamuje občanom, že otváracie hodiny sú znovu podľa štandardných podmienok.

Žiadame klientov, aby do priestorov pošty vstupovali len v ochranných rúškach!
ĎAKUJEME!

Vážení občania,

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V PEZINKU
vnútorné oddelenie
Šenkvická 14, 902 01  Pezinok
Pre:     regionálne médiá okr. Pezinok, obce a mestá v okrese Pezinok
Od:        kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
         skupina prevencie
Kontakt: tel:  0961523101
         fax: 0961523109      
    e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                    
Dátum:  19. 05. 2020
Vec:    tlačová správa


Od 20. mája funguje vybavovanie dokladov pre občanov v štandardnom režime!


            Od 20. mája 2020 si môžu občania vybavovať doklady na Okresnom riaditeľstve PZ  v Pezinku v štandardných úradných hodinách:
Pondelok 8,00 – 15,00  
Utorok 8,00 – 15,00
Streda 8,00 – 17,00
Štvrtok 8,00 – 15,00
Piatok 8,00 – 14,00
(na úseku zbraní a streliva v utorok do 12,00 hod. a vo štvrtok je        nestránkový deň).
•    Agendy vybavovania občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných pasov, úkonov na úseku zbraní a streliva budú v režime bez obmedzení.
•    Všetky vydané elektronické osvedčenia o evidencii časť I budú doručované na adresy uvedené občanmi, nebude možné si ich vyzdvihnúť na oddeleniach dokladov.
•    Na evidenčné úkony na úseku dopravných evidencii budú vybavovaní aj občania bez online objednania.
•    Naďalej platí vstup do budovy len s rúškom alebo obdobnou ochranou tváre a pri vstupe povinná dezinfekcia rúk

Z pohodlia domova je možnosť využívať elektronické služby prostredníctvom  služieb Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.
Využitím e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac o 70 eur).

O B E C   B Á H O Ň
Obecný úrad, ulica SNP 65, 900 84  Báhoň, tel. 033/6455 340

Obmedzenie otváracích hodín - ZRUŠENÉ, OÚ pracuje v normálnom režime.

S účinnosťou od 16. marca 2020  budú úradné hodiny až do odvolania nasledovné

Pondelok    8:00 – 11:00 hod.
Streda        8:00 – 11:00 hod.
Piatok        8:00 – 11:00 hod.

Vstup na OU je možný iba s ochrannou rúškou!!!


Počas tohto obmedzenia Obecný úrad Báhoň vybavuje iba občanov s trvalým pobytom v obci Báhoň.
Vzhľadom k aktuálnej situácii odporúčame občanom, aby namiesto návštevy OÚ zvážili komunikáciu mailom


starosta (zavináč) bahon (bodka) sk
matrika (zavináč) bahon (bodka) sk
dane (zavináč) bahon (bodka) sk
financie (zavináč) bahon (bodka) sk

alebo telefonicky na tel. č. 033/6455340.

Ing. Ivan Patoprstý, starosta obce

Vážení občania,

prevádzka ZŠ s MŠ je od 1. júna čiastočne obnovená, detaily sa dozviete kliknutím sem.

 

Obec Báhoň, v zastúpení Ing. Ivanom Patoprstým, starostom obce, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Báhoň, na základe usmernenia Ústredného krízového štábu MV SR a na odporúčanie Bratislavského samosprávneho kraja, vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID 19 v celej našej krajine, nariaďuje obec nasledovné.

S platnosťou  od 12.3.2020 (štvrtok) - do odvolania sa uzatvára prevádzka a činnosť Základnej školy s materskou školou, Báhoň.

O ďalšom postupe Vás budeme bezodkladne informovať.

Informačný leták ako predchádzať prenosu vírusu je dostupný z webových stránok Úradu verejného zdravotníctva SR, prečítate si ho priamo kliknutím sem.

Dokument si stiahnete kliknutím na príslušný rok.

2017

2018

2019

Vážení rodičia,

dopyt združení a neziskoviek po možnosti získať dve či tri percentá z dane je v terajšom období neprehliadnuteľný. Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť za dve občianske združenia priamo v Báhoni, ktoré si kladú za cieľ pomoc rodičovskej rady škôlke a škole.
OZ Báhončatá a OZ Šanca deťom - Báhoň pomáhajú finančnými príspevkami škôlke a škole reagujúc na ziadosti učiteľov prípadne vedenia. Príjemcovia sú buď priamo žiaci alebo všeobecný prospech škôlky alebo školy. Ak ešte náhodou nemáte vybraného "svojho" poberateľa dvoch (troch) percent, prosím porozmýšľajte nad možnosťou "prispieť blízko", tam, kde sú výsledky viditeľné a overiteľné.

Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Podanie dokumentov je ešte stále aktuálne.

Ako dalej? Čítajte ďalej...

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV.

ZSE vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby okliesnili alebo odstránili porasty, ktoré by mohli zasahovať do vedení alebo by ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky zariadení ZSE.

Termín: do 7. januára 2020.

Termín na požiadanie o úhradu nákladov: do 30. novembra 2019.

Výzva ZSE ohľadom predmetného orezu a výrubu je dostupná po kliknutí sem.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 03. júla 2019 od 10:00 hod. do odvolania.
Podrobné znenie oznámenia si prečítate po stiahnutí dokumentu kliknutím sem.

AJ V BLÍZKOSTI ŠKÔL A ŠKÔLOK ČÍHAJÚ ZLODEJI!

 

OR PZ v PezinkuPolicia SR oznamuje:

 Opätovne sa vyskytol v okrese Pezinok prípad krádeže kabelky z odstaveného vozidla spred materskej škôlky, kedy zlodej využil chvíľu, za ktorú si rodič vyzdvihne dieťa zo zariadenia.

 V tejto súvislosti polícia upozorňuje občanov na to, aby si v žiadnom prípade nenechávali vo vozidle kabelky, doklady a iné cenné veci na sedadlách, pod sedadlami, čo neujde pozornosti číhajúcemu zlodejovi a za krátku chvíľu Vám spôsobí škodu na vozidle a zmocní sa tak Vašich vecí, ktoré ste si tam ponechali bez dozoru.

 Ak spozorujete podozrivé osoby alebo podozrivé vozidlá, ktoré sa pohybujú v okolí škôl a škôlok, ihneď volajte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Oznámenie vo formáte PDF si stiahnete kliknutím sem.


f t g