Copyright 2021 - Obec Báhoň

Oznámenia

Obec Báhoň organizuje antigénové testovanie na COVID-19, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2021 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod v zasadačke OÚ  Báhoň /adresa SNP 65/ 

Harmonogram testovania:

Testovanie: od 8:00 hod do 14:00 hod pre rezervovaných cez rezervačný formulár
Dezinfekcia1: 10:00 - 10:20 hod
Dezinfekcia2: 12:00 - 12:30 hod

Údaje do formulára píšte prosíme podľa údajov v občianskom preukaze aj s DIAKRITIKOU!!!. V prípade problémov s rezerváciou kontaktujte t.č. 033 6455340 a mimo pracovnej doby 0907 891542.

Rezervácia na testovanie bude možná od stredy 21.4.2021 od 9:00 hodiny.

FORMULÁR NA REZERVÁCIU ČASU

Prosíme dodržiavať rezervovaný čas.

Prípadné zmeny budú oznámené.

Výsledky testovania v obci Báhoň dňa 16. apríla 2021:

počet testovaných osôb - 619
počet pozitívnych osôb - 0

O prípadnom ďalšom kole testovania Vás budeme informovať.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vážení občania,

v obci Báhoň sa od 15.februára do 31.marca elektronicky sčítalo 89,5% obyvateľov. Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí prispeli ku tomuto výsledku.

Ďalším krokom bude Asistované sčítanie obyvateľov.

Viac informácií o Asistovanom sčítaní, ako aj aktuálne tlačové správy a ďalšie informácie o SODB 2021 sa dozviete kliknutím na tento odkaz.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Vážení občania,

v obci Báhoň sa od 15.februára do 31.marca elektronicky sčítalo 89,5% obyvateľov.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.
Asistované sčítanie bude určené v období od 1.4.2021 do 31.10.2021 a potrvá 6 týždňov. Presný termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku.

Začiatok asistovaného sčítania v obci Báhoň bude občanom včas oznámený.

Viac o asistovanom sčítaní obyvateľov nájdete na stránke:
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

Ďalšie (staršie) informácie a tlačové správy si prečítate kliknutím na tlačidlo čítať ďalej.

Zámer prevodu a nájmu majetku obce

zamer23-1-2013.pdf , zamer15-5-2013.pdf , zamer11-6-2013.pdf , zamer26-6-2013.pdf , zamer1-10-2013.pdf , zamer3-1-2014.pdf , zamer3-2-2014.pdf , zamer23-4-2014 , zamer3-6-2014.pdf , zamer23-7-2014.pdf , zamer26-11-2014.pdf , zamer16-1-2015 , zamer13-2-2015.pdf , zamer27-2-2015.pdf , zamer13-5-2015.pdf , zamer13-5-2015-2.pdf , zamer18-5-2015.pdf , zamer2-7-2015.pdf , zamer11-7-2015.pdf , zamer16-7-2015.pdf , zamer29-7-2015.pdf , zamer26-10-2015.pdf , zamer2-3-2016 , zamer28-3-2016.pdf , zamer4-5-2016.pdf , zamer16-5-2016.pdf , zamer20-5-2016.pdf , zamer1-9-2016.pdf , zamer13-9-2016.pdf , zamer8-12-2016.pdf , zamer21-12-2016.pdf , zamer15-3-2017 , zamer3-4-2017 , zamer28-4-2017.pdf , zamer12-6-2017.pdf , zamer14-6-2017.pdf , zamer14-8-2017.pdf , zamer15-8-2017.pdf , zamer16-8-2017.pdf , zamer14-11-2017.pdf , zamer27-11-2017.pdf , zamer14-12-2017.pdf , zamer23-1-2018.pdf , zamer24-1-2018.pdf , zamer15-3-2018.pdf , zamer4-4-2018.pdf , zamer14-5-2018.pdf , zamer24-10-2018.pdf , zamer5-11-2018.pdf zrušené uzn. 5/8/2019 dňa 6.11.2019 , zamer15-5-2019.pdf , zamer15-5-2019-2.pdf , zamer9-7-2019.pdf , zamer31-7-2019.pdf , zamer30-1-2020.pdfzamer1-4-2020.pdfzamer11-5-2020.pdf , zamer3-8-2020.pdf , zamer17-8-2020.pdf , zamer3-9-2020.pdfzamer26-8-2020.pdfzamer13-10-2020.pdf , zamer13-11-2020.pdfzamer23-11-2020.pdfzamer14-12-2020.pdfzamer9-2-2021.pdfzamer9-2-2021-2.pdfzamer23-3-2021.pdfzamer23-3-2021-2.pdfzamer23-3-2021-3.pdf ,

Vážení rodičia,

touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť za dve občianske združenia priamo v Báhoni, ktoré si kladú za cieľ pomoc rodičovskej rady škôlke a škole.
OZ Báhončatá a OZ Šanca deťom - Báhoň pomáhajú finančnými príspevkami škôlke a škole reagujúc na ziadosti učiteľov prípadne vedenia. Príjemcovia sú buď priamo žiaci alebo všeobecný prospech škôlky alebo školy. Ak ešte náhodou nemáte vybraného "svojho" poberateľa dvoch (troch) percent, prosím porozmýšľajte nad možnosťou "prispieť blízko", tam, kde sú výsledky viditeľné a overiteľné.

Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : v článku.

Ako dalej? Čítajte ďalej...

Vážená občianka, Vážený občan,

Vaša obec spolu s ďalšími susednými obcami potrebujú vypracovať nový strategický dokument,  v ktorom bude plánovaný ďalší rozvoj obcí združených v rámci Mikroregiónu Červený Kameň.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluúčasť a spoluprácu pri získavaní Vašich názorov, skúseností, postojov a predstáv o ďalšom smerovaní rozvoja tohto územia, v ktorom žijete, pracujete a trávite voľný čas.
Vďaka týmto informáciám bude možné vypracovať dokument, ktorý pomôže riešiť Vami stanovené problémy a rozvíjať oblasti, ktoré sú podľa Vás dôležité pre rozvoj.
Vyplnený dotazník prosím odovzdajte do zberného boxu /schránky/, ktorá sa nachádza v budove OU na chodbe pred prevádzkou Slovenskej pošty najneskôr do 12.3.2021.
Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky. Online formulár je dostupný aj na webovej stránke mikroregiónu www.mck.sk .
Všetkým, ktorý si nájdu čas na vyplnenie Dotazníka vopred ďakujeme.

OBEC Báhoň

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - Európsky fond regionálneho rozvoja

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Názov projektu: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň

Kód projektu: 302021K299

 Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební.

Stručný popis projektu: Projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň“ pozostáva zo štyroch hlavných aktivít zameraných na modernizáciu jazykovej, fyzikálnej, biologicko/chemickej a polytechnickej učebne.

Dokument si stiahnete kliknutím na príslušný rok.

2017

2018

2019

2020

 

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV.

ZSE vyzýva vlastníkov nehnuteľností, aby okliesnili alebo odstránili porasty, ktoré by mohli zasahovať do vedení alebo by ohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky zariadení ZSE.

Termín: do 7. januára 2021.

Termín na požiadanie o úhradu nákladov: do 15. decembra 2020.

Výzva ZSE ohľadom predmetného orezu a výrubu je dostupná po kliknutí sem.

Vážení spoluobčania,

Od 1.1. 2020 platia na Zberovom dvore Báhoň nové pravidlá, ktoré do určitej miery splnili svoj účel, a to zvýšenie separácie druhotných odpadov, ako aj zvýšená kontrola čo a hlavne kto vyváža na náš Zberový dvor. Občania, ktorí si v roku 2020 neminuli všetky bezplatné vstupy na Zberový dvor, môžu modré a žlté kartičky používať do zaplnenia aj v roku 2021. Následne im na požiadanie bude vydaná nová kartička /modrá, resp. žltá/ buď na Obecnom úrade alebo priamo na Zberovom dvore zamestnancom OU Báhoň.

  1. MODRÉ kartičky – s dvanástimi vstupmi, pre tých, ktorí vlastnia v obci nehnuteľnosť, majú trvalý pobyt a platia 1 a viac poplatkov za zmesový komunálny odpad,
  2. ŽLTÉ kartičky – so štyrmi vstupmi, pre tých ktorí v obci vlastnia nehnuteľnosť, nemajú v obci trvalý pobyt a platia minimálne 1 poplatok za zmesový komunálny odpad na túto nehnuteľnosť.

Pri vstupe na  zberový dvor bude potrebné preukázať sa občianskym preukazom a kartičkou, kde Vám pracovník obecného úradu vyznačí  dátum vstupu na zberový dvor a podpíše sa. Na kartičkách sa bude vyznačovať odpad ako: nábytok, objemný odpad, konáre, nebezpečný odpad, ako farby, laky, oleje..  V prípade, ak občan nebude mať OP s kartičkou a finančnú čiastku za DSO, pracovník OU mu neumožní vstup na zberový dvor!!

Komodity - plasty, papier, kovy, sklo, VKM, textil môžu občania ukladať do zberných nádob rozmiestnených v obci alebo priniesť na Zberový dvor bezodplatne.

Vývoz drobného stavebného odpadu na zberový dvor sa nebude vyznačovať na kartičku, ale v zmysle VZN č. 3/2020 obce Báhoň o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady/KO/ a drobné stavebné odpady /DSO/ sa bude spoplatňovať priamo na mieste zberového dvora pracovníkom OÚ. Na rok 2021 je suma za 1 kg DSO schválená vo výške 0,05 €/kg.

Obec Báhoň v roku 2018 vyseparovala 16,86 % KO.

V roku 2019 to bolo už 31,17 % vyseparovaného KO.

Veríme, že tieto opatrenia prijmete s pochopením.

Obec Báhoň


f t g