Copyright 2023 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti: dp. Ján Behula 0911 911 806

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00
 
(v zimnom období od novembra do februára, okrem piatkov 17:00)
  Sobota: 8:00
  Nedeľa: 7:30
 a 10:30
  Nedeľa (filiálka Jarná):
9:00

  Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe.

 

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY

od 29.5. 2023 do 4.6.2023

Čas (miesto) a úmysel

 29.5. PONDELOK

 Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.
 ( Svätodušný pondelok )

 18:00 - Za + starých rodičov Zelenských a deti

 Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Pred svätými omšami sa budeme modliť Loretánske litánie.

 Na svätých omšiach a po nich sa stretávame s prvoprijímajúcimi deťmi na nácvikoch.

 30.5. UTOROK

 18:00 - Za + Imricha a Rozáliu Brockových

 31.5. STREDA

 18:00 - Poďakovanie za Božie požehnanie pri výročí manželstva

 1.6. ŠTVRTOK

 Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza.

 18:00 - Za + Miroslava Mrvu ( 5. výročie )

 2.6. PIATOK

 18:00 - Za + Leopolda a Sidóniu Balšanových, dcéru Filoménu a zaťov

 I. piatok v mesiaci jún. Od 15. 00 hod. bude I. svätá spoveď prvoprijímajúcich detí.

 3.6. SOBOTA

 8:00 - Za Božie požehnanie pre rodinu Krátky a Zurlo

 18:00 - Za farské spoločenstvo ( S platnosťou na nedeľu )

 Od 10. 00 hod. je brigáda pri výzdobe kostola a okolia pred I. svätým prijímaním. O pomoc poprosím najmä rodičov prvoprijímajúcich detí.

 4.6. NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 7:30 - Báhoň - Sv. omša NEBUDE!

 !! 8:00 - Jarná - Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vladimíra Mrvu

 !! 10:00 - Báhoň - Slávnosť I. svätého prijímania

 Vo farnosti slávime slávnosť I. svätého prijímania našich detí.  Je to slávnosť celej farnosti!
 Prosím, myslime na naše prvoprijímajúce deti, ich rodiny a rodičov vo svojich modlitbách, aby v rozhodnutí milovať Pána Ježiša z celého srdca, vytrvali po celý svoj život!

 


OZNAMY

Liturgický kalendár:

Dnešnú nedeľu, 27. 5. 2023, slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, čiže Turíce - III. najväčší sviatok roka. Turícami končí Veľkonočné obdobie a začína II. polovica liturgického obdobia „Cez rok“, ktorého liturgická
farba je zelená. Opäť sa namiesto mariánskej antifóny Raduj sa nebies Kráľovná modlíme modlitbu Anjel Pána. O 15. 00 hod. bude turíčna poklona pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou!

Minulú Nedeľu, 21. 5. 2023, sa na obnovu kostola v Báhoni vyzbieralo 585 Eur. Zbierka na masmédiá činila v Báhoni 205 Eur a v Jarnej 175 Eur. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť!

Máme prvopiatkový týždeň! Spovedať budem jednu hodinu pred večernými svätými omšami vo štvrtok a v piatok od 16. 30 hod. Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Pred svätými omšami sa budeme modliť Loretánske litánie.
V pondelok, 29. 5. 2023, máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. ( Svätodušný pondelok ) Pokračujeme v bezprostrednej príprave na I. sväté prijímanie. S deťmi sa budeme stretávať v pondelok až
v štvrtok na večerných svätých omšiach a nácvikoch – cca 45 minút po svätej omši.
Vo štvrtok, 1. 6. 2023, slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza.
V piatok, 2. 6. 2023, slávime I. piatok v mesiaci jún. Od 15. 00 hod. bude I. svätá spoveď našich prvoprijímajúcich detí. Myslime na nich vo svojich modlitbách!
V sobotu, 3. 6. 2023, bude svätá omša o 8. 00 hod. ráno ako aj svätá omša s platnosťou na nedeľu o 18. 00 hod.! O upratovanie kostola poprosím o 9.00 hod. skupinu číslo 15 a 16. Od 10. 00 hod. poprosím rodičov
prvoprijímajúcich detí o výzdobu kostola a okolia. Pán Boh odmeň vašu službu!

Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť finančne aj na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559. Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 4. 6. 2023, slávime Nedeľu Najsvätejšej Trojice. V našej farnosti pri svätej omši o 10. 00 hod. slávime slávnosť I. svätého prijímania našich detí! Myslime na naše deti a ich rodiny vo svojich modlitbách!

 


Otázky pre prípravu na 1. sv. prijímanie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.


Pozrite si pekné video zachytávajúce zvonenie báhonských zvonov vo veži nášho kostola kliknutím na tento odkaz.


Youtube kanál farnosti:

https://bit.ly/farnost-bahon

 Aktuálne nevysiela. 

 2% z dane (do 30. apríla daného roka)

Aj naša farská rodina sa uchádza o finančné prostriedky z 2% (alebo 3%) daní, potrebné na rozvoj chrámu, splatenie dlhov za strechu a opravu fasády kostola. Keď máte možnosť pomôcť, prosím použite nasledovný formulár "Vyhlásenie..." ktorý si môžete stiahnuť si kliknutím na odkaz nižšie. Odporúčame ho najprv uložiť na počítač a až následne dopĺňať.
Po vyplnení treba tlačivo vytlačiť, podpísať a spolu s "Potvrdením o zaplatení dane", ktoré dostanete od zamestnávateľa, poslať na adresu príslušného DÚ, pre Báhoň to je
Daňový úrad Pezinok, Moyzesova ul. č. 2, 902 01 Pezinok.
 
Farníci, ktorí svojou účasťou na upratovaní kostola a iných dobrovoľníckych aktivitách pomoci farnosti, môžu po splnení podmienky odpracovaných 40 a viac hodín ROČNE, uplatniť aj darovanie 3% z dane!
Príslušné potvrdenie vám bude vydané v sakristii kostola.

Ďakujeme!