Copyright 2021 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti: dp. Ján Behula 0911 911 806

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00 (v zimnom období 17:00),
Piatok s účasťou detí.
  streda: 14:00 - Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS)
  Sobota: 8:00

  Nedeľa: 7:30
 a 10:30
  Nedeľa:
9:00 - Jarná

  Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom
  alebo tu na webe.


 

 

 


Otázky pre prípravu na 1. sv. prijímanie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.


Nedeľná svätá omša o 10:30 bude vysielaná na TouTube kanáli farnosti.

https://bit.ly/farnost-bahon

OZNAM

Milí priatelia, drahí bratia a sestry! Žiaľ, aj napriek tomu, že bol daný od zodpovedných štátnych orgánov prísľub, že kostoly sa zatvárať už nebudú, situácia s prudkým rozšírením delta variantu Covid19 spôsobila, že dva týždne budú sväté omše slúžené bez prítomnosti veriacich. Sväté omše budú kňazom slúžené v obvyklých časoch: Cez týždeň o 17. 00 hod., v nedeľu v Báhoni o 10. 30 hod. a v Jarnej o 9. 00 hod. na zapísané úmysly. Svätú spoveď budem vysluhovať zatiaľ individuálne na fare, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na čísle 0911 911 806. Sväté prijímanie rozdám po svätých omšiach pred sakristiou. Akonáhle sa podarí obnoviť online prenosy na youtubovom kanáli Báhonskej farnosti, budem o tom informovať!
Pripomínam, že platí dišpenz od účasti ( POZOR! Nie od slávenia! ) na svätých omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok.
Chcem naozaj všetkých poprosiť o maximálnu zodpovednosť a ohľaduplnosť! Zároveň prosím aj o modlitby za všetkých chorých, umierajúcich, preťažených lekárov a zdravotníkov i tých, ktorí sú zodpovední za hľadanie spôsobov, ako túto krízovú situáciu riešiť.
Prosme nášho Nebeského Otca aj o odvrátenie tohto ťažkého navštívenia ľudstva. Dôverujme v Jeho nekonečnú Lásku a Milosrdenstvo! Prosím, žiadnym spôsobom neprispievajme k šíreniu hnevu, ohovárok a nenávisti! Všetkým ďakujem za pochopenie.

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Váš duchovný otec Ján Behula

Modlime sa, aby nám Boh čím skôr doprial opäť sa v plnom počte spoločne stretávať pri bohoslužbách.

Od 11. novembra platí dišpenz na účasť na sv. omšiach. Úmysly sv. omší budú odslúžené neverejne.

POZOR!  V zimnom období až do februára 2022 budú sv. omše o 17:00 !!

 

Sv. omše sú neverejné!!!


BOHOSLUŽBY 

od 29.11.2020 do 5.12.2021

Čas (miesto) a úmysel

 29.11. PONDELOK

 17:00 - Za + Ignáca Chobota

 30.11. UTOROK

 Sviatok svätého Ondreja, apoštola

 17:00 - Za + Jozefa a Máriu Rímešových a deti

 1.12. STREDA

 17:00 -Za + rodičov Teodora a Viktóriu Švorcových a starých rodičov z oboch strán

 2.12. ŠTVRTOK

 17:00 - Za + sestry Magdalénu, Máriu, Hedvigu a brata Jozefa

 3.12. PIATOK

 Spomienka svätého Františka Xaverského, kňaza a zároveň I. piatok v mesiaci december

 17:00 - Za + starých rodičov

 4.12. SOBOTA

 8:00 - Za + starých rodičov Vincenciu a Jozefa Lovašových

 5.12. II. ADVENTNÁ NEDEĽA

 7:30 - Báhoň - sv. omša NEBUDE

 9:00 - Jarná - Za + starých rodičov Čechovičových a Kristových

 10:30 - Báhoň - Za farské spoločenstvo

 II. Adventná nedeľa je aj tzv. Biblickou nedeľou, kedy by sme mali osobitnú
pozornosť venovať čítaniu a uvažovaniu nad Božím Slovom!

 


Vyhlásenie biskupov Slovenska si prečítate pod oznamami - prosím čítajte ďalej!

Oznamy a liturgický kalendár:
 
Dnešnú nedeľu, 28. 11. 2021, slávime I. Adventnú nedeľu. Pri všetkých svätých omšiach budem požehnávať adventné vence, prosím, prineste ich na stupienok oltára. I. Adventnou nedeľou začína nový Liturgický rok C a Adventné obdobie, bezprostrednej prípravy na Vianočné sviatky.

Zbierka na obnovu kostola do košíčkov, činila minulú nedeľu, 21. 11. 2021, 1100 Eur. Pán Boh odmeň každý váš milodar!

Prosím tých, ktorí by boli ochotný darovať vianočné stromčeky do kostola, aby sa ohlásili pani kostolníčke Eve Švorcovej alebo na farskom úrade. Nech vás Pán Boh odmení za vašu štedrosť!

POZOR! Všetky večerné sväté omše budú do konca februára 2022 o 17. 00 hod!

Máme prvopiatkový týždeň. K dispozícii na individuálnu svätú spoveď budem hodinu pred večernými svätými omšami v kostole, od 16. 00 hod. Začnime adventnú prípravu na Vianočné sviatky dobrou svätou spoveďou! Spovedať budem aj individuálne na farskom úrade po telefonickom dohovore.
Pozývam ku spoločnej, zodpovednej a duchovne účinnej adventnej príprave na Vianočné sviatky, ku vnútornému i vonkajšiemu stíšeniu sa, osobnej i rodinnej modlitbe pri adventnom venci, čítaniu Božieho Slova, dobrým skutkom pomoci, lásky a milosrdenstva, k odpusteniu a zmiereniu sa, k adventnému predsavzatiu, ako chcem čo najlepšie využiť čas adventnej duchovnej obnovy, aby sme čo najradostnejšie mohli sláviť Vianočné sviatky narodenia Krista Pána.

V utorok, 30. 11. 2021, slávime sviatok svätého Ondreja, apoštola.
V piatok, 3. 12. 2021 máme spomienku svätého Františka Xaverského, kňaza a misionára.
Zároveň slávime I. piatok v mesiaci december.
V sobotu, 4. 12. 2021, bude sv. omša o 8. 00 hod. ráno.

Verejné slávenie svätých omší počas trvania pandémie bude dočasne obmedzené podľa aktuálnej farby covid semaforu. Prosím o veľkú vzájomnú ohľaduplnosť! V prípade akýchkoľvek otázok volajte na t. č. 0911 911 806. Modlime sa, aby nám Boh čím skôr doprial opäť sa spoločne stretávať pri bohoslužbách v plnom počte.
O upratovanie a výzdobu kostola poprosím skupinu číslo 5. Pán Boh odmeň vašu službu!
Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť finančne aj na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559. Ďakujem vám za podporu.
Budúcu nedeľu, 5. 12. 2021, slávime II. Adventnú nedeľu. II. Adventná nedeľa je aj tzv. Biblickou nedeľou, kedy sme osobitne pozvaní k čítaniu a rozjímaniu Božieho Slova!

VYHLÁSENIE OTCOV BISKUPOV
Bratislava 16. novembra (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.
"Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.

Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.
Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.
Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.

Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život.
Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska."
 

 2% z dane

Aj naša farská rodina sa uchádza o finančné prostriedky z 2% (alebo 3%) daní, potrebné na opravy, splatenie dlhu za strechu a projekt opravy fasády kostola. Keď máte možnosť pomôcť, prosím použite nasledovný formulár "Vyhlásenie..." ktorý si môžete stiahnuť si kliknutím na odkaz nižšie.
Odporúčame ho najprv uložiť na počítač a až následne dopĺňať.
Po vyplnení treba tlačivo vytlačiť, podpísať a spolu s "Potvrdením o zaplatení dane" poslať na adresu príslušného DÚ, pre Báhoň to je Daňový úrad Pezinok, Moyzesova ul. č. 2, 902 01 Pezinok.
Ďakujeme!

Youtube kanál farnosti:

https://bit.ly/farnost-bahon

 

 


f t g