Copyright 2021 - Obec Báhoň
Vážení občania,
 
Zberový dvor je otvorený od 30.1.2021.
 
Organizácia prevádzky na Zberovom dvore od 1.1.2021 je zverejnená v sekcii Občiansky servis / Oznamy, alebo si ju prečítate po kliknutí na tento odkaz.
 

POZOR! Dôležité info!
Separovaný zber

Spoločnosť AVE SK OH, ktorá pre našu obec zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu, ako aj separovaných komodít oznamuje občanom, že počnúc dňom 1.12.2020 bude zberať v našej obci, kde je zavedený separovaný zber prostredníctvom vrecového zberu, len vrecia, ktoré dostávate k dispozícií na zber separovaných komodít (plastov) , t.j. priesvitné bezfarebné vrecia.

Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudú, nakoľko sa im hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera/kovov. Na separovaný zber plastov/papiera/kovov sa môžu používať len priehľadné vrecia . Toto usmernenie sa netýka zberu plastov prostredníctvom žltých 1100 litrových nádob, papiera a kovov.

Vážení občania,
Viacerí z Vás iste zaznamenali situáciu, kedy boli v našej obci kontajnery na separovaný odpad preplnené. Po konzultácií so spoločnosťou AVE, ktorá v našej obci zabezpečuje odvoz odpadu, Vás informujeme, že v prípade, ak budú preplnené kontajnery na VKM /tetrapak/ a kovy, tieto komodity môžete vložiť aj do kontajnerov na plasty, prípadne do osobitných vriec, ktoré môžete uložiť na stojiská kontajnerov na odpad, ktoré sú rozmiestnené po obci. Komodity - plasty, kovy a VKM sa po vývoze dotrieďujú na triediacej linke spoločnosťou AVE SK.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


 Zber plastov v obci zabezpečujú pracovnící obce. Termíny vývozov v roku 2021:

20.1. 17.2. 17.3.  14.4.  12.5.
9.6. 7.7. 4.8. 2.9. 29.9.
 27.10.  24.11.  22.12.    

Termíny vývozov komunálneho odpadu (rozdelené v riadkoch podľa mesiacov) pre rok 2021 sú nasledovné:

06.01.2021, 20.01.2021
03.02.2021, 17.02.2021
03.03.2021, 17.03.2021, 31.03.2021
14.04.2021, 28.04.2021
12.05.2021, 26.05.2021
09.06.2021, 23.06.2021
07.07.2021, 21.07.2021
04.08.2021, 18.08.2021
01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021
13.10.2021, 27.10.2021
10.11.2021, 24.11.2021
08.12.2021, 22.12.2021


 
Vážení občania,
 
oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 26.septembra, t.j. sobota, bude obmedzená prevádzka na Zbernom dvore v Báhoni.
Z dôvodu uzavretia skládky odpadov v Senci sa až do odvolania nebude na zbernom dvore v Báhoni odoberať objemný odpad, t.j. nábytok, čalúnený nábytok, postele, matrace, zmiešaný objemný odpad a stavebná suť, ktoré sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov.
Na zberový dvor bude možné vyvážať len separované komodity, ako je papier, sklo, kovy, plasty, tetrapaky a bioodpad.

Tieto nariadenia platia až do odvolania.
Ďakujeme za dodržiavanie týchto obmedzení. 
 

Predtým ako čokoľvek vyhodíte do odpadu, skúste si kliknutím na odkaz prečítať TENTO ČLÁNOK:
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Prečítajte si článok o kompostovaní dostupný po kliknutí sem, odporúčame aj článok o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi dostupný po kliknutí sem.


Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.
Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené na území našej obce na ulici 1.mája pri zberových nádobách pri UKSUPe, vo vestibule pošty, v COOP Jednote a v ZŠ v Báhoni. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.
 
Poznámku "Manuál vývozu odpadov pre rok 2020" si stiahnete kliknutím sem.
 

NATUR-PACK
 
Dovoľte nám touto cestou Vás informovať o tom, že OZV NATUR-PACK pripravila predvianočný vzdelávací materiál obsahujúci reportáž a článok na tému stláčania obalov v období Vianoc, ktorý nájdete na www.naturpack.sk v sekcii Na stiahnutieDokumenty OBCE. Ide o informačný materiál č. 31.

Reportáž o stláčaní odpadov na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti nájdete po kliknutí SEM .Zber separovaného odpadu sa prevádza v mieste strediska triedených odpadov, lokalita Konopnice (viď mapu nižšie).
Prevázdkový poriadok zberového dvora si prečítate kliknutím sem.

Otváracie hodiny: sobota 9:00 – 13:00 hod.
Odoberajú sa: autobatérie, elektroodpad, obaly z farieb atď.

ZOZNAM POVOLENÝCH ODPADOV je dostupný po kliknutí sem.

Prepočtová tabuľka drobného stavebného odpadu sa dá stiahnuť po kliknutí sem.


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020.
(Informácie z predošlých rokov sú dostupné na konci tohoto článku - pod mapou.)


Mapa lokality zberového dvora:

Zdroj: mapy.google.sk


Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018.

 


f t g