Copyright 2018 - Obec Báhoň

Podujatia

 

Klub vinárov v Báhoni usporiada 28. ročník báhonskej výstavy vín

BVV 2017,

na ktorú Vás srdečne pozývame v sobotu 10. marca 2017 od 14:00 hodiny v budove Základnej školy v Báhoni.

 

  Program:

14:00 otvorenie
17:00 slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien
19:00 vinárska tombola
22:00 záver

Pozývame všetkých milovníkov dobrého vína a veselej spoločnosti, tešíme sa na Vašu návštevu a želáme príjemný spoločenský zážitok.

Klub vinárov Báhoň
0950 635 924

Zber vzoriek: 22. a 23. februára 16:00 - 19:30 v klubovej pivnici KVB Báhoň
Odborná degustácia: 2. marca o 15:00 v klubovej pivnici KVB Báhoň

Leták akcie stiahnete kliknutím sem.

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripravila pre žiakov Základnej školy s MŠ autobusový zájazd do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, kde si pozreli vojenskú techniku z obdobia rokov 1945 - 2016. Potom navštívili vlastivedné múzeum s expozíciou dokumentov zo života J. M. Hurbanav Beckove.
(mb)

Pre deti a rodičov hodová artiléria bola opäť zaparkovaná na Potočnej ulici. 
(mb)

Deň vojnových veteránov 11. 11. 2017 o 11. hodine a 11.minúte aj v našej obci sme si pripomenuli Deň vojnových veteránov zvukom zvonov, položením venca k pomníku padlých a recitačným vystúpením žiakov Základnej školy s MŠ. Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa zúčastnili aj pietnej spomienky na vojnových veteránov na bratislavskom vojenskom cintoríne v Petržalke - Kopčanoch. Jej súčasťou bol 4. ročník behu na 5 km a pri rekordnom počte 132 pretekárov člen SZPB Štefan Hupko obsadil podobne ako vlani 4. miesto. Na obrázku so spolubežcom ministrom obrany SR Petrom Gajdošom.

(mb)

Na tradičnej oslave Mesiaca úcty k starším našich dôchodcov potešili svojim vystúpením hudobníci a speváci známeho igramského súboru TRUBADÚRI. 
(mb)


f t g