Copyright 2024 - Obec Báhoň

Blízke okolie

V bezprostrednom a bližšom okolí Báhoňa sa nachádzajú nasledovné obce:

severne Jablonec,

severovýchodne Jarná,

východne Cífer,

južne Kaplná a Igram,

západne Šenkvice

a severozápadne Vištuk a Budmerice.