Copyright 2021 - Obec Báhoň

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Vážení občania,

v obci Báhoň sa od 15.februára do 31.marca elektronicky sčítalo 89,5% obyvateľov.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.
Asistované sčítanie bude určené v období od 1.4.2021 do 31.10.2021 a potrvá 6 týždňov. Presný termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku.

Začiatok asistovaného sčítania v obci Báhoň bude občanom včas oznámený.

Viac o asistovanom sčítaní obyvateľov nájdete na stránke:
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

Ďalšie (staršie) informácie a tlačové správy si prečítate kliknutím na tlačidlo čítať ďalej.


Staršia informácia ku elektronickému sčítaniu:

Každý obyvateľ sa sčíta elektronicky  – sám alebo s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti.
Sčítanie sa realizuje vyplnením sčítacieho formulára, ktorý občania nájdu na stránke www.scitanie.sk.
Občania majú možnosť využiť sčítanie prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Príklad: Ak bol obyvateľ v tomto čase „slobodný“, a po 1. januári 2021 sa mu zmenil osobný stav na „ženatý“, do sčítacieho formulára vyplní údaj o osobnom stave „slobodný“.

Obecný úrad vyzýva občanov, aby sa v čo najväčšej možnej miere zapojili do sčítania elektronicky a v súvislosti s pandémiou čo najbezpečnejšie.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom sčítania obyvateľov môžete kontaktovať Obecný úrad na tel. čísle 033/6455340, alebo call centrum 02/20 92 49 19 .
Informácie nájdete na stránke obce, na úradnej tabuli  a na stránke www.scitanie.sk.

Vzor formulára si môžete pozrieť tu:

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara


Vážení občania,

informáciu o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov si prečítate na letáku, ktorý si stiahnete kliknutím sem.

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Informatívne videá si pozriete po kliknutí sem.

Oficiálny YOUTUBE kanál pokrývajúci tematiku je dostupný tu:

https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw/videos

Oficiálna stránka sčítania je k dispozícii tu:

https://www.scitanie.sk/


 

Tlačová správa

Bratislava, 11. 3. 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov pokračuje a je sčítaných takmer  63 % obyvateľov.

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo takmer   63 % obyvateľov.

Výsledky sčítania obyvateľov po treťom týždni za Slovensko

Doteraz sa sčítalo takmer 63 % obyvateľov, čo je cca 3 510 000 sčítaných.  V treťom týždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi jednotlivými krajmi mierne prehĺbili.

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji dosahuje podiel sčítaných obyvateľov 64,8 %. Svoje prvenstvo z minulého týždňa si kraj neudržal a teraz prináleží Žilinskému kraju.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov v kraji evidujú obce Hrubá Borša 

80,3 % a Častá, ktorá má 78 % sčítaných obyvateľov.

Mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosahujú podiel sčítaných nad 60 %, keď má Senec 69 %, Stupava 67,3 % a Pezinok 66 % sčítaných.

V hlavnom meste Bratislava sa sčítalo 64 % obyvateľov. Z mestských častí výrazne v sčítaní napredujú malé mestské časti, ako sú Jarovce (80 %), Rusovce (70 %),  Čunovo (68 %). Nad celoslovenským priemerom sú však aj početné sídliská, menovite Devínska Nová Ves 65,8 % sčítaných obyvateľov a MČ Petržalka, ktorá má 65,7 % sčítaných obyvateľov.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

Ďakujeme všetkým, ktorí si už splnili svoju zákonnú povinnosť a zároveň vyzývame, aby obyvatelia svoje sčítanie neodkladali na poslednú chvíľu.

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a  obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25  do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom  je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať  k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.


Tlačová správa

Bratislava, 20. januára 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Zdroje informácii

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.


f t g