Copyright 2021 - Obec Báhoň

Vážení rodičia,

touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť za dve občianske združenia priamo v Báhoni, ktoré si kladú za cieľ pomoc rodičovskej rady škôlke a škole.
OZ Báhončatá a OZ Šanca deťom - Báhoň pomáhajú finančnými príspevkami škôlke a škole reagujúc na ziadosti učiteľov prípadne vedenia. Príjemcovia sú buď priamo žiaci alebo všeobecný prospech škôlky alebo školy. Ak ešte náhodou nemáte vybraného "svojho" poberateľa dvoch (troch) percent, prosím porozmýšľajte nad možnosťou "prispieť blízko", tam, kde sú výsledky viditeľné a overiteľné.

Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : v článku.

Ako dalej? Čítajte ďalej...

OZ Báhončatá - pre MŠ Báhoň OZ Šanca deťom - Báhoň - pre ZŠ Báhoň

Odkaz na stránku OZ:
http://www.msbahon.sk/index.php?page=2-dane-z-prijmu

Predvyplnené vyhlásenie:
2021VyhlOZBahoncata.pdf

Ďakovný list:
http://zsbahon.edupage.org/files/Dakovny_list_rodicom.pdf

Príklady použitia financií:
zabezpečenie detských stolíkov pre deti do 2.triedy
zakúpenie drevených dverí  do jedálne
zakúpenie nábytku do 2.triedy a teda výmena pôvodného
dokončenie šatne pre deti 2. a 3. triedy - maľovanie, podlaha z PVC...

Odkaz na stránku školy:
https://zsbahon.edupage.org/

Predvyplnené vyhlásenie:
2021VyhlOZSanca.pdf

Ďakovný list:
http://zsbahon.edupage.org/files/Dakovny_list_rodicom.pdf

Príklady použitia financií:
príspevok na lyžiarsky či plavecký výcvik
príspevky na pracovné zošity
postupná obnova podláh v triedach
úplná výmena dlažby pri hlavnom vchode školy
úplná rekonštrukcia školskej knižnice
zakúpenie a inštalácia interaktívnych tabúľ


CHCEM DAROVAŤ, veď mám škôlkára, školáka...


Prosíme z tabuľky hore si stiahnite, doplňte a vytlačte predvyplnené vyhlásenie podľa zvoleného OZ. Alebo si papierovú formu vyžiadajte prostredníctvom detí od škôlky/školy a vyplňte ju.
"Vyhlásenie..." spolu s "Potvrdením o zaplatení dane", ktoré by vám mal poskytnúť mzdový útvar zamestnávateľa, ho pošlite na daňový úrad podľa trvalého bydliska.
Pre obyvateľov s trvalým bydliskom Báhoň je to Daňový úrad Pezinok, Moyzesova ul. č. 2, 902 01 Pezinok.

DOKEDY?

15. februára - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31. marca - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

30. apríla - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Ďalšie termíny viď odkaz nižšie.

Časové lehoty na
www.rozhodni.sk (alebo priamo http://rozhodni.sk/poukazatel/casove-lehoty-na-poukazanie-2/ ).

TRI PERCENTÁ - AKO NA TO?

Mnohí z nás si to ani neuvedomili, ale mali a majú možnosť prispieť až TROMA percentami z dane na podporu daktorého z našich združení. Je potrebné odpracovať minimálne 40 hodín do roka ako dobrovoľník. Organizácia (alebo organizácie, nemusí byť iba jedna) prijímajúca dobrovoľnícku prácu následne vystaví potvrdenie o odpracovaných hodinách, ktoré sa prikladá ku "Vyhláseniu..." a vtedy sa už do vyhlásenia vypočítava suma TROCH percent a nie dvoch. Je to ďalší zo spôsobov podporovania dobrovoľníctva zo strany štátu, na druhej strane aj dobrá možnosť "darovať viac". Viac info na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/

Návody krok za krokom nájdete na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ďakujeme!


f t g