Copyright 2018 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti:
  dp. Ján Behula 0911 911 806

  Duchovný vo farnosti: 
  dp. Ján Jakúbek

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00 (Dec., Jan.: 17:00)
  Streda s účasťou detí : 18:00
  Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS), streda : 14:00
  Jarná, štvrtok : 17:00
  Sobota : 8:00 (zmena!)
  Nedeľa : 7:30 a 10:30
  Nedeľa Jarná : 9:00

Krížová cesta v piatok o 17:30, v  nedeľu o 15:00  K dispozícii je aj farská stránka na www.bahon.org

 ZMENA!! OD PONDELKA SÚ SV. OMŠE V TÝŽDNI OD 18:00!!

 Presný rozpis nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe. 

 

BOHOSLUŽBY 
od 19.2. do 25.2. 2018

 čas (miesto) a úmysel

 PONDELOK
 19
.2.

 14:00 - Za + Alojza Kmeťa, pohrebná sv. omša!

 18:00 - Za + Annu a Vincenta Lysonekových

 UTOROK
 20.2.

Prvýkrát v Cirkvi spomienka sv. Fatimských detí Františka a Hyacinty Martových

 18:00 - Za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva

 STREDA
 21
.2.

 14:00 - ÚSS - Sv. omša na úmysel celebranta

 18:00 - Za + Rozáliu a otca Karola Minaričových

 ŠTVRTOK
 22.2.

 Sviatok Katedry sv. Petra, apoštola

 18:00 -Za + Teréziu Brodziansku (1. výročie)

 17:00 -  Jarná - Za + Daniela Chrenšta

 PIATOK
 23.2.

 17:30 - Modlitba Krížovej cesty

 18:00 - Za + Kamila a Veroniku Rímešových

 Po sv. omši bude na fare biblické stretnutie.

 SOBOTA
 24.2.

 8:00 -Poďakovanie za dar života a prosba o požehnanie pre celú rodinu

 NEDEĽA
 25.2.

 2. Pôstna nedeľa

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná - Za + Alojza a Annu Orlických a rodičov

 10:30 - Báhoň - Za farníkov

Dnes mimoriadne o 14:30 hod. bude v kostole spoločná modlitba Krížovej cesty. Bude zbierka na kúrenie kostola.


OZNAMY

Liturgický kalendár:
Dnešnú nedeľu, 18. 2. 2018, máme máme 1. Pôstnu nedeľu. Bude jarná zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh odmeň vašu štedrosť! O 15. 00 hod. sa v kostole spoločne pomodlíme Krížovú cestu. Predmodlievať sa bude túto nedeľu kňaz.

Pozor! Od pondelka 5. 2. 2018, sú večerné sv. omše opäť v čase o 18. 00 hod.!

V utorok, 20. 2. 2018, Cirkev po prvý krát slávi spomienku sv. Hyacinty a Františka Martových, vizionárov z Fatimy, ktorých sv. otec František svätorečil minulý rok, 13. 5. 2017, na 100. výročie fatimských zjavení.

Chcem nás všetkých povzbudiť, aby sme si na Pôst očistili srdce dobrou svätou spoveďou a zvolili si nejaké predsavzatie, ktorým si budeme cvičiť vôľu a približovať sa k trpiacemu Pánovi. Všetkých pozývam na spoločné slávenie modlitby Krížovej cesty v piatky a v nedele a zvlášť pozývam aj prvoprijímajúce deti s rodičmi.

V piatok, 16. 2. 2018, bude o 17. 30 hod. v kostole spoločná modlitba Krížovej cesty. O predmodlievanie poprosím našich seniorov. Spoločnou modlitbou Krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Po sv. omši bude na fare biblické stretnutie.

O upratovanie poprosím skupinu číslo 10. Pán Boh zaplať za vašu službu.

Sv. omše budú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok v obvyklom čase o 18. 00 hod. V pondelok bude v Báhoni aj pohrebná sv. omša o 14. 00 hod. Vo štvrtok bude aj sv. omša v Jarnej o 17. 00 hod. V sobotu bude sv. omša ráno o 8. 00 hod. V nedeľu, budú sv. omše ako obvykle.
 
Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 25. 2. 2018, máme 2. Pôstnu nedeľu. Bude zbierka na splatenie dlhu za kúrenie v kostole. Pán Boh odmeň vašu štedrosť! Dnes mimoriadne o 14. 30 hod. sa v kostole spoločne pomodlíme Krížovú cestu. O predmodlievanie poprosím našich mužov a otcov.


Pôstna aktivita (nielen) pre deti

Svätý otec František cez svoje posolstvo na pôstne obdobie pozýva všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu pôstnym obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12)
Pri oltári Božského srdca je srdce, v ktorom láska na teraz vychladla. Za skutok almužny ( služba, pomoc, darovanie ), modlitby či  pôstu (alebo iného sebazáporu) si môžete nalepiť do srdca príslušný ohníček,  až  ho celé prežiari veľkonočný oheň.


Oznam k 2% z dane

 V tomto roku je možné poskytnúť 2 % z dane pre OZ Rodina sv. Františka so sídlom na farskom úrade v Báhoni, založené na podnet farskej rady. Štatutárnym zástupcom je pán farár. Poukázaním tohoto príspevku prispejete na projekty opráv a obnovy kostola.

Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke. Predovšetkým je to tlačivo (stiahnete kliknutím)
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Toto tlačivo (vyhlásenie) je po stiahnutí možné doplniť o Vaše údaje na počítači a nie je teda potrebné vypisovať ho ručne. Nezabudnite pri vypĺňaní dopísať aj dátum a podpísať ho! Údaje OZ sú už predvyplnené.

Ďalšie tlačivo zvyčajne dodá už vyplnené váš zamestnávateľ (ak ste ho o to požiadali v ročnom zúčtovaní dane - potvrdenie podľa paragrafu 50 zákona). Pokiaľ ste o vystavenie takého tlačiva nežiadali, zamestnávateľ vám poskytne iné potrvrdenie o odvedení dane, je potrebné vyplniť aj druhé tlačivo
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Vyplňte ho a obe tlačivá zašlite daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska. Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Báhoni je to Daňový úrad Pezinok, Moyzesova ul. č. 2, Pezinok 902 01.


 Vykurovanie kostola je v prevádzke.
  • Kúrenie JE SPUSTENÉ, tepelná pohoda v kostole v zimnom období sa zvýšila
  • Projekty splatenie obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne
    na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.

    Nech Pán Boh hojne odmení vašu podporu a štedrosť!

f t g