Copyright 2019 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti:
  dp. Ján Behula 0911 911 806

  Duchovný vo farnosti: 
  dp. Ján Jakúbek

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00

  Streda s účasťou detí: 18:00
  Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS), streda: 14:00
  Jarná, štvrtok: 17:00
  Sobota: 8:00
  Nedeľa: 7:30 a 10:30
  Nedeľa, Jarná:
 9:00

 

 K dispozícii je aj farská stránka na www.bahon.org

 Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe. 

BOHOSLUŽBY 
od 17.6. do 23.6. 2019

 Čas (miesto) a úmysel

 17.6. PONDELOK

 

 18:00 - Za + Milana Čechoviča a rodičov Štefániu a Jána

 18.6. UTOROK

 

 18:00 - Za + Máriu Tichú, manžela Jozefa, deti a zaťov

 19.6. STREDA

 14:00 -ÚSS, Sv. omša na úmysel celebranta

 18:00 - Báhoň - Za + Ľudovíta a Máriu Lojových 

 18:00 -Jarná - Na úmysel celebranta

  Večerná sv. omša je už zo štvrtkovej prikázanej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

 20.6. ŠTVRTOK

 SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA 

 18:00 - Za farníkov + Eucharistická procesia

 18:00 - Jarná - Sv. omša nebude!

 Prikázaná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Každý kresťan má zodpovednosť zúčastniť sa na celej sv. omši. Po sv. omši bude Eucharistická procesia ulicami našej obce.

 21.6. PIATOK

Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

 18:00 - Za + Boriska Kunáka

Na sv. omši a po sv. omši v škole, bude stretnutie birmovancov.

 22.6. SOBOTA

 8:00 - Za + Angelu Varinyovú (nedožitých 90 rokov)

 15:00 - Sobáš bez sv. omše Martin Mercek a Soňa Kozáková

 23.6. NEDEĽA

 12. nedeľa v období „Cez rok“

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná - Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Mariána Pavlíka a Tibora Orlického

 10:30 - BáhoňZa farníkov

Zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka – tzv. Svätopeterský halier. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.
OZNAMY

Liturgický kalendár:

Dnešnú nedeľu, 16. 6. 2019, slávime Slávnosť Najsvätejšej Trojice a Deň otcov. Je zbierka na opravu strechy kostola. Mnohí ste darovali finančné príspevky aj individuálne alebo na farský účet, za čo vám zo srdca ďakujeme! Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť!

V stredu, 19. 6. 2019, bude večerná sv. omša už zo štvrtkovej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Bude aj sv. omša o 14:00 hod. v ÚSS a o    18:00 hod. bude aj sv. omša zo slávnosti v Jarnej
   
Vo štvrtok, 20. 6. 2019, slávime prikázanú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Každý kresťan má zodpovednosť zúčastniť sa na celej sv. omši. Po sv. omši bude Eucharistická procesia ulicami našej obce, ktorou verejne deklarujeme našu úctu k Eucharistii. Veľmi prosím o pomoc chlapov, nesúcich procesiovú zástavu a baldachýn i usmerňujúcich dopravu, deti držiace stuhy, deti, zvlášť prvoprijímajúce, ktoré budú rozsýpať lupienky pred Sviatosťou Oltárnou a mamičky, ktoré im budú asistovať,ďalej veľmi prosím o ľudí ochotných postaviť oltáriky, nakoľko mnohí z tých, ktorí takto slúžili doteraz už nevládzu. Tí, ktorí by boli ochotní pomôcť, nech sa prídu dohodnúť s tetou Evou do sakristie.
Sv. omša o 18:00 hod. vo štvrtok v Jarnej nebude!

V piatok, 21. 7. 2019, bude na sv. omši o 18:00 hod. a po nej v škole, stretnutie birmovancov.

V sobotu 21. 6. 2019, bude sv. omša o 8:00 hod. ráno. O 15:00 hod. bude sobáš bez sv. omše Martin Mercek a Soňa Kozáková. Myslime na našich snúbencov vo svojich modlitbách! Kto by vedel o nejakej manželskoprávnej prekážke, nech ju nahlási na farskom úrade.   
   
O upratovanie kostola poprosím skupinu číslo 11. Pán Boh odmeň vašu službu!

Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy fasády kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 23. 6. 2019, máme 12. nedeľu v období „Cez rok“. Bude zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka - tzv. Svätopeterský halier. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť!

 

 

Projekty určené na obnovu kostola môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu
SK42 0200 0000 0027 7044 9559 .

Nech Pán Boh hojne odmení vašu podporu a štedrosť!


PONUKA kresťanského coachingu (coach [kouč ]= tréner).
 
Pre našu farnosť máme ponuku pomoci v riešení rodinných, pracovných a životných problémov od kresťanského "kouča", ktorým je Ing. Martina Strížencová.
Najľahšie je dohodnúť si  stretnutie pomocou formulára na internete na nasledovnom odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezV2Bv0ImaatY2Z_6nBmhZj1QbVYT5EiBwoqmu_dmiwv4F6w/viewform?usp=sf_link
 
Držíme palce a tešíme sa na stretnutie!

f t g