Copyright 2018 - Obec Báhoň

 Kostol v obci Rímskokatolícka cirkev
  
Rímskokatolícky farský úrad 

  Ulica SNP 64
  tel. 033/6455 334
  email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Správca farnosti:
  dp. Ján Behula 0911 911 806

  Duchovný vo farnosti: 
  dp. Ján Jakúbek

  Sväté omše zvyčajne
  Pondelok - Piatok: 18:00 (Dec., Jan.: 17:00)
  Streda s účasťou detí : 18:00
  Ústav sociálnej starostlivosti (ÚSS), streda : 14:00
  Jarná, štvrtok : 17:00
  Sobota : 8:00 (zmena!)
  Nedeľa : 7:30 a 10:30
  Nedeľa Jarná : 9:00

 

 K dispozícii je aj farská stránka na www.bahon.org

 Presný rozpis omší nájdete na tabuli pred kostolom alebo tu na webe. 

 

BOHOSLUŽBY 
od 16.4. do 22.4. 2018

 čas (miesto) a úmysel

 PONDELOK
 16
.4.
 

 18:00 - Za + Františka a Serafínu Švorcových a rodičov z oboch strán

 UTOROK
 17.4.

 18:00 - Za + Antona a Annu Koišových 

 STREDA
 18.4.
 

 14:00 - ÚSS - Sv. omša nebude!

 18:00 - Za + Františka a Zlatku Švorcových

 ŠTVRTOK
 19.4.

  18:00 - Za svetlo, zdravie, pomoc a Božiu ochranu 

  17:00 - Jarná - Sv. omša nebude!

Na vyučovacej hodine bude preskúšanie prvoprijímajúcich detí.

 PIATOK
 20.4.

 18:00 - Za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva

 O 19:00 hod. bude na farskom úrade biblické stretnutie

 SOBOTA
 21.4.

 8:00 - Za + Jána Krupu a rodičov Antona a Margitu

15:00 - Sobášny obrad Patrik Linek a Lucia Reindlová

 NEDEĽA
 22.4.

 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 7:30 - Báhoň - Za farníkov

 9:00 - Jarná - Za + Cecíliu Glasovú a rodičov

 10:30 - Báhoň - Za farníkov

Zbierka pre potreby diecézneho Kňazského seminára.

Po sv. omši o 10. 30 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí! Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná!


OZNAMY

Dnešnú nedeľu, 15. 4. 2018, máme III. Veľkonočnú nedeľu.

Vo štvrtok, 19. 4. 2018, sv. omša o 17. 00 hod. v Jarnej nebude!

V piatok, 20. 4. 2018, bude o 19. 00 hod. na farskom úrade biblické stretnutie.

V sobotu, 21. 4. 2018, bude ranná sv. omša v obvyklom čase o 8. 00 hod. O 15. 00 hod. bude sobášny obrad ( bez sv. omše ) našich snúbencov Patrika Lineka a Lucie Reindlovej. Myslime na našich snúbencov, budúcich novomanželov vo svojich modlitbách.  
 
O upratovanie poprosím skupinu číslo 2. Pán Boh odmeň vašu službu!

Ktorí chcete a môžete, pozývame vás, aby ste 2 percentami zo svojej dane podporili naše farské občianske združenie Rodina sv. Františka. Získané prostriedky budú použité na obnovu nášho kostola. Pán Boh odmeň vašu pomoc!

Sv. omše budú v pondelok, utorok, stredu a vo štvrtok v obvyklom čase o 18. 00 hod. V stredu sv. omša v ÚSS o 14. 00 hod. nebude! Vo štvrtok sv. omša o 17. 00 hod. v Jarnej nebude! Na IV. Veľkonočnú nedeľu budú sv. omše ako obvykle.
 
Každý, kto by sa chcel zapojiť do bohoslužby čítaním čítania, prosieb alebo žalmu, najmä cez týždeň, nech príde v ten deň pred sv. omšou do sakristie.

Projekty obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.  Ďakujem vám za podporu.

Budúcu nedeľu, 22. 4. 2018, máme IV. Veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera. Túto nedeľu zvláštnym spôsobom vo svojich modlitbách prosíme o kňazské a rehoľné povolania. Po sv. omši o 10. 30 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť všetkých rodičov je nevyhnutná! Bude zbierka na bratislavský diecézny Kňazský seminár. Pán Boh odmeň vašu štedrosť i vaše modlitby!
Oznam k 2% z dane

OZNAM
Boli sme informovaní, že tlačivo na Vyhlásenie o 2% bolo nesprávne predvyplnené. Údaj IČO bol zarovnaný od ľavého okraja, pričom mal byť  od pravého, čo je v tomto roku zmena. Prosíme preto, aby ste použili nové opravené tlačivá, ktoré sú teraz dostupné na stiahnutie nižšie, alebo na farskej stránke bahon.org alebo v predsieni kostola.  
Vďaka za porozumenie.

 V tomto roku je možné poskytnúť 2 % z dane pre OZ Rodina sv. Františka so sídlom na farskom úrade v Báhoni, založené na podnet farskej rady. Štatutárnym zástupcom je pán farár. Poukázaním tohoto príspevku prispejete na projekty opráv a obnovy kostola.

POZOR! TERMÍN ODOSLANIA TLAČÍV NA DAŇOVÝ ÚRAD JE NAJNESKÔR 30. APRÍLA!!

Potrebné tlačivá nájdete na tejto stránke. Predovšetkým je to tlačivo (stiahnete kliknutím)
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Toto tlačivo (vyhlásenie) je po stiahnutí možné doplniť o Vaše údaje na počítači a nie je teda potrebné vypisovať ho ručne. Nezabudnite pri vypĺňaní dopísať aj dátum a podpísať ho! Údaje OZ sú už predvyplnené.

Ďalšie tlačivo zvyčajne dodá už vyplnené váš zamestnávateľ (ak ste ho o to požiadali v ročnom zúčtovaní dane - potvrdenie podľa paragrafu 50 zákona). Pokiaľ ste o vystavenie takého tlačiva nežiadali, zamestnávateľ vám poskytne iné potrvrdenie o odvedení dane, je potrebné vyplniť aj druhé tlačivo
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Vyplňte ho a obe tlačivá zašlite daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska. Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Báhoni je to Daňový úrad Pezinok, Moyzesova ul. č. 2, Pezinok 902 01.


 Vykurovanie kostola je v prevádzke.
  • Kúrenie JE SPUSTENÉ, tepelná pohoda v kostole v zimnom období sa zvýšila
  • Projekty splatenie obnovy kúrenia v kostole a prestavby sakristie môžeme podporiť aj finančne
    na čísle farského účtu SK42 0200 0000 0027 7044 9559.

    Nech Pán Boh hojne odmení vašu podporu a štedrosť!

f t g